Police Station

Argostoli: 26710 22200
Poros: 26740 72210
Tourist Police: 26710 22815

The Villas